1. Spoločnosť
  2. Kariéra

ODPADY


INFORMÁCIA K ODPADOM PODĽA ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z.


V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vykonávame bezplatný spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a odpadových pneumatík.