1. Spoločnosť
  2. Kariéra

PREHLIADKA VOZIDLA PRI ZMENE MAJITEĽA

 

Stali ste sa čerstvým majiteľom jazdeného vozidla Toyota? Absolvujte u nás servisnú prehliadku a overte si celkový stav vášho vozidla.


Pokiaľ ste si práve kúpili jazdené vozidlo Toyota, určite chcete mať istotu, že je vozidlo v poriadku a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. Z tohto dôvodu vám odporúčame absolvovať u nás prehliadku vozidla, ktorá obsahuje nasledujúce úkony:

Diagnostika chybových kódov riadiacich jednotiek vozidla
Kontrola stavu akumulátora pomocou testera
Kontrola množstva oleja v motore, prevodovke a diferenciálu a množstva brzdovej a chladiacej kvapaliny
Kontrola stavu komponentov v motorovom priestore (poškodenie, netesnosti, stav remeňov)
Kontrola stavu karosérie vozidla a čelného skla (poškodenie, deformácie, praskliny)
Kontrola stavu podvozka, tlmičov a zavesenia kolies (poškodenie, deformácie, netesnosti)
Kontrola stavu výfukovej sústavy (poškodenie, netesnosti)
Kontrola vonkajšieho osvetlenia vozidla
Overenie stavu najazdených kilometrov podľa dostupných elektronických záznamov
Overenie aktívnych zvolávacích AKCIÍ výrobcu TOYOTA

Po dohode s technikom servisu si budete mať možnosť pozrieť vaše vozidlo na priamom príjme servisu aj zospodu na zdviháku.

Technik Vám následne popíše stav kontrolovaných častí vozidla a prípadne odporučí, ktoré súčiastky sú potrebné vymeniť alebo v budúcnosti bude potrebná ich údržba alebo výmena. Rozhodnutie o vykonaní prípadnej opravy je na vás. Technik servisu vám predloží predbežnú celkovú kalkuláciu, na základe ktorej sa môžete rozhodnúť.

Cena prehliadky sa riadi našimi cenníkmi a závisí od modelu vozidla. Viac informácií Vám poskytneme na tel. 02/49 280 225, prípadne kontaktujte náš servisný team.