1. Spoločnosť
  2. Kariéra

PONUKA PRE EXTERNÝCH PARTNEROV

Po predložení živnostenského listu v odbore súvisiacom s činnosťou autoservisu či predajom náhradných dielov a autopríslušenstva ponúkame externým partnerom zvláštne služby a podmienky pri odbere náhradných dielov a originálneho príslušenstva Toyota. Predpokladom ich čerpania je registrácia v našom systéme.

Ich súčasťou je zľava na všetky originálne diely a autopríslušenstvo, ako aj individuálne podmienky pri odbere väčšieho množstva náhradných dielov alebo príslušenstva.

V prípade záujmu prosím kontaktujte:

Ing. Miroslav Kuchár, vedúci servisu
Mobil: +421 911 169 019
E-mail: kuchar@autogrand.sk