1. Objavte Toyotu
 2. Udrzatelnost
 3. Dodrziavanie pravidiel

Dodržiavanie pravidiel

Náš záväzok voči spoločnosti a podnikaniu
Prispievaním k tvorbe prosperujúcej spoločnosti prostredníctvom našich obchodných aktivít sa snažíme posilniť našu pozíciu spoľahlivého firemného partnera v medzinárodnom prostredí.
 • Napĺňanie našej spoločenskej zodpovednosti

  V hlavných zásadách spoločnosti Toyota sa uvádza, že spoločnosť "rešpektuje jazyk a ducha zákonov každej krajiny a regiónu a vykonáva transparentné a spravodlivé obchodné aktivity, aby bola silným firemným partnerom vo svete". Sme presvedčení, že dodržiavaním tejto zásady plníme svoju spoločenskú zodpovednosť a zabezpečujeme jej dodržiavanie. Ako člen spoločnosti v krajinách a regiónoch, v ktorých pôsobíme, veríme, že je pre nás cťou a povinnosťou prispievať k verejnej politike zdieľaním našich technických a spotrebiteľských znalostí, našich vízií a názorov.

 • Činnosť v súlade s duchom a literou zákona

  Toyota napĺňa svoju spoločenskú zodpovednosť transparentne a vždy v plnom súlade s duchom a literou zákona. Máme pozitívne vzťahy s vládou a jej správnymi orgánmi, regulačnými orgánmi, hlavnými politickými stranami, neziskovými organizáciami, miestnymi komunitami, zákazníkmi, predajcami, dodávateľmi a zamestnancami. Všetkým preukazujeme úctu v súlade so základným presvedčením spoločnosti, a preto dúfame, že sa staneme spoločnosťou, ktorú všetci rešpektujú a prijímajú.

 • Plnenie environmentálnych noriem

  Už dávno predtým, ako to vyžadovala európska legislatíva, sme podnikali kroky na zníženie nášho vplyvu na životné prostredie. Patrí k nim aj zabezpečenie toho, aby vo všetkých našich prevádzkach nedochádzalo k porušovaniu environmentálnych predpisov. Náš systém ISO 14001 podporuje náš záväzok neustále zlepšovať naše environmentálne správanie. Naša európska centrála a technické centrum, 14 logistických centier náhradných dielov a sedem logistických centier vozidiel sú certifikované podľa normy ISO 14001. Okrem toho sú všetky naše národné marketingové a obchodné spoločnosti (NMSC) a európske výrobné spoločnosti (EMC) certifikované inými národnými certifikačnými orgánmi.

 • Dodržiavanie environmentálnych a sociálnych predpisov

  Aktívne sledujeme všetky príslušné právne predpisy a urýchlene prijímame potrebné opatrenia na dosahovanie ich súladu. Dbáme na to, aby aj náš dodávateľský reťazec spĺňal požiadavky na ochranu životného prostredia, a všetkých našich obchodných partnerov považujeme za partnerov pri vytváraní lepšieho životného prostredia. Pomocou našich usmernení pre udržateľný nákup vytvárame povedomie a zabezpečujeme, aby náš dodávateľský reťazec spĺňal naše normy a právne predpisy. Okrem Európy zavádzajú svoje vlastné právne predpisy aj iné regióny, napríklad Severná Amerika a Ázia. Preto spolupracujeme so všetkými našimi obchodnými partnermi na riadení nášho dodávateľského reťazca a na dodržiavaní celkového súladu.

 • Manažment chemických látok

  Činnosti súvisiace s nariadením REACH a ďalšími chemickými predpismi prebiehajú v každej časti nášho podnikania vrátane výroby, dielov a príslušenstva. Naším zámerom je stať sa svetovým lídrom v oblasti bezpečných chemických látok.