1. Spoločnosť
  2. Kariéra

OPRAVY PO POISTNÝCH UDALOSTIACH

Ponúkame vám opravu vášho vozidla Toyota po poistnej udalosti.

Pomôžeme vám s nahlásením poistnej udalosti. Obhliadku pre poisťovňu Kooperativa, UNIQA, Allianz, Generali a Komunálnu poisťovňu vybavíte priamo u nás. Vybavíme aj krycie listy. Počas opravy vám za zvýhodnených podmienok poskytneme náhradné vozidlo.

Pri oprave poistnej udalosti nad 1000 € (pri súkromnej osobe je suma 1000 € s DPH, pri firme platí suma 1000 € bez DPH), získate zľavu vo výške spoluúčasti 5%, maximálne však 165 € (platí pre jednu poistnú udalosť, v prípade viacerých poistných udalostí na predmetnom vozidle sa táto akcia vzťahuje len na jednu predmetnú udalosť).

V prípade, ak si želáte urobiť iba kalkuláciu opravy vášho poškodeného vozidla, táto je spoplatnená 1% zo sumy kalkulácie, minimálne však 25 € s DPH.
Ak sa následne rozhodnete vykonať danú opravu u nás, suma za kalkuláciu vám bude odrátaná z výšky spoluúčasti, maximálne však do výšky 165 € s DPH, pokiaľ pôjde o poistnú udalosť. Pokiaľ oprava nebude realizovaná cez poisťovňu, bude suma za kalkuláciu odpočítaná ako záloha.

 Máte teda na výber, či využijete akciu spoluúčasti alebo možnosť náhradného vozidla. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.